You are here: Om Modsport

Om Modsport

 

 

 

Sportvagnsserien har körts i sin nuvarande form sedan mitten på åttiotalet, men just klassen Modsport har som så många andra racingklasser sin grund i sextiotalets England.

Modsport skapades som en lite friare klass och var därför inte så särdeles tyngd av homologeringar eller dylikt. Med skaparglädje och fantasirikedom blev Modsport snart en mycket populär klass bland entusiasterna.

Alla deltagande bilar skall baseras på sportbilar huvudsakligen byggda för landsvägsbruk, med några få undantag.